Podepinde

Podepinde

Podepinde (swabs) anvendes til prøveudtagning, hygiejnekontrol og rengøringskontrol.
De bruges i sundhedsvæsenet til videre dyrkning af mikrobiologiske og kliniske isolater,
til opsamling af DNA, samt til udstrygning af mikrobiologisk materiale på dyrkningsplader
og i industrien i forbindelse med validering af hygiejne og rengøringsprocesser.
Podepindene leveres usterile eller sterile i enten flow-pack, peel-pack eller i rør.
Podepinde i rør leveres desuden i særlige varianter specielt beregnet til opsamling af DNA.
Podepinde leveres i forskellige formater, kvaliteter og pakkestørrelser.

Steril-definitioner